Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1003 SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa saavutettuja perustietoja ja -taitoja syvennetään 80 op:n laajuisilla opinnoilla, joissa tavoitteena on oppia tieteellisiä menetelmiä ja niiden soveltamista latinankieliseen lähdeaineistoon perustuvaan itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Tutkielmaseminaariin voi osallistua, kun aineopinnoista on merkintä vähintään hyvin tiedoin. Syventäviin opintoihin sisältyy pääaineopiskelijalta pro gradu -tutkielma (40 op) ja sivuaineopiskelijalta sivuaineen tutkielma (20 op). Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa aina 100 opintopisteen laajuuteen asti, jolloin lisäopintopisteitä suoritetaan kohdan S3 teksteistä ja kohdan S4 optiovalikoimasta. Erityisesti pääaineopiskelijoille, jotka suunnittelevat ryhtyvänsä jatko-opiskelijoiksi, suositellaan syventävien opintojen suorittamista 100 opintopisteen laajuisina. Syventävien opintojen aluksi opiskelija laatii HOPSin yhdessä professorin kanssa, joka on syventävien opintojen vastuuhenkilö.

S1 Latinan kielitaito 5 op
S2 Klassillisen filologian historia ja menetelmät 5 op
- S2.1 Klassillisen filologian historia
- S2.2 Klassillisen filologian metodit
S3 Tekstejä (S3.1-6) 10 op
S4 Optiot vähintään 15 op
- S.4.1 Antiikin kielitieteen historian optio
- S4.2 Latinan kielihistorian optio
- S4.3 Roomalaisen historiografian optio
- S4.4 Kirjallisuudentutkimuksen optio
- S4.5 Harjoittelu
- S4.6 Kurssi Suomen Rooman-instituutissa
- S4.7 Vapaa erikoistumisoptio
S5 Tutkielmaseminaari 5 op
S6 Pro gradu -tutkielma 40 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Latinalainen filologia, FM (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
LATI0995 S1. Latinan kielitaito, 5 op
S2. Klassillisen filologian historia ja menetelmät 5 op
Suoritettava kaikki sisältyvät elementit; mikäli kohta on jo suoritettu kreikkalaiseen filologiaan, korvataan se jollakin kohdan S4 optioista 5 op.
LATI0917 S5. Tutkielmaseminaari, 5 op
S6 Pro gradu -tutkielma / Sivuaineen tutkielma 20–40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kieli- ja käännöstieteiden laitos