Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A3 Latinankielisiä tekstejä, 15 op

Osaamistavoitteet

Kyky apuneuvojen avulla ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti, mitallisesti sekä sisällöllisesti latinankielistä klassisen kauden proosaa ja runoutta.

Sisältö

Latinankielistä proosaa ja runoutta.

Edellytykset

Tekstejä ei voi suorittaa ennen Latinalaisen filologian kohdan P2 suorittamista.

Lisätiedot

Viisi 3 op:n laajuista suoritusta latinankielisiä tekstejä. Tekstit voidaan suorittaa tekstinluvun kursseilla tai tenttien. Tekstikursseilla opetettavat samantasoiset latinankieliset tekstit korvaavat tässä mainittuja tekstejä. Tässä kohdassa kuitenkin tulee suorittaa vähintään kaksi runotekstiä. On suositeltavaa, että opiskelija suorittaa vähintään yhden tekstin itsenäisesti tenttien. Tekstit saatavissa moodle-alueelta "Klass tekstit" (avain "textor"). Tekstitenteistä ja niihin valmistautumisesta: Tenteissä ei käytetä apuvälineitä. Tekstitentissä kysytään yleensä tietyn jakson käännöstä, kieliopillisia määrittelyjä (esim. yksittäisen sanan muoto ja teema, mahdollisesti esim. sijamuodon funktio kohdassa), syntaksia ja rakenteita (esim. ACI-rakenteiden osoittaminen tekstissä, lauseenjäsenten merkitseminen tekstiin) ja tekstissä esiintyviä nimiä tai ilmiöitä tms. sekä auktoriin, teokseen ja näiden kontekstiin liittyviä kysymyksiä. Runotekstien kohdalla on hallittava myös metriikka. Tentteihin valmistaudutaan sanakirjan, kieliopin ja mahdollisesti kommentaarin sekä tarvittaessa käsikirjojen avulla. Tarkempaa tai poikkeavaa ohjeistusta saa tekstikurssin pitäjältä / tentin vastaanottajalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

A3 Latinankielisiä tekstejä

LATI0938 A3c Runoutta I, 3 op
LATI0936 A3d Runoutta II, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos