Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI1001 PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen kreikan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä. Tavoitteena on myös antaa välineitä ja apua opiskeluun, ja tästä syystä perusopintoihin liittyy sekä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteinen kurssi Johdatus kieliaineiden opintoihin (2 op) että oppiaineittain toteutettavaa HOPS-työskentelyä (ks. P4 Optiot käytöstä osallistumispassisuorituksiksi). Perusopintojen kohta P1.1. on pakollinen ainoastaan pääaineopiskelijoille; sellaisille sivuaineopiskelijoille, jotka ovat Kieli- ja käännöstieteen laitoksen pääaineopiskelijoita, perusopintojen laajuus on 23 op. Muut sivuaineopiskelijat suorittavat sivuaineopinnot 25 op:n laajuisina, jolloin kohta P1.1 korvataan jollakin 2 op:n laajuisella optiolla.
Opiskelijan suositellaan ensimmäisenä opiskeluvuonna suorittavan perusopintojen lisäksi seuraavat kurssit. Pakollisia HuK-tutkinnon osia ovat kirjallisen viestinnän ja puheviestinnän kurssit:
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op
METU0001 Humanistisen tiedekunnan yhteiset puheviestintäopinnot 2 op
Kaikille klassillisten kielten pääaineopiskelijoille pakollinen krussi, joka sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin:
FONE0174 Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
Lisäksi suositellaan suoritettavaksi tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat seuraavat kurssit:
FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op
SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Saadakseen perusopinnoista vähintään arvolauseen hyvät tiedot opiskelijan on saatava alkeis- ja jatkokursseista vähintään arvosana 3/5.

Lisätiedot

Perusopintojen alussa laaditaan perusopintojen HOPS-ohjaajan yliopistonlehtori Minna Seppäsen kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), pääaineopiskelijoille HuK-tutkintoa varten, sivuaineopiskelijoille tarpeen mukaan perus- ja / tai aineopintoihin. Syyslukukaudella järjestetään yhteinen HOPS-tilaisuus, muuten suunnitelman teosta voi olla yhteydessä perusopintojen HOPS-ohjaajaan. Perusopintojen kokonaisuusmerkinnän ja perusopintoja koskevaa opintoneuvontaa antaa yliopisto-opettaja Minna Seppänen.
Kaikki yhdessä jaksossa mainittu kirjallisuus on tarkoitettu kerralla tentittäväksi niin, että jokainen kirja tulee tenttiä hyväksytysti; muuten koko kirjapaketti tulee suorittaa uudelleen.

P1 Johdatus klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskeluun 5 op
-P1.1 Johdatus kieliaineiden opintoihin 2 op
-P1.2 Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
P2. Kreikan kielen perusteet 10 op
-P2.1 Kreikan alkeiskurssi 5 op
-P2.2 Kreikan jatkokurssi 5 op
P3 Antiikintuntemus: Kreikka 10 op
-P3.1 Kreikan historia ja yhteiskunta 3 op
-P3.2 Kreikan kirjallisuuden historia 3 op
-P3.3 Antiikin filosofia 2 op
-P3.4 Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
P4 Optiot: Kreikka*
-P4.1 Antiikin historiankirjoitus 3 op
-P4.2 Antiikin runoteoria 3 op
-P4.3 Uskonto antiikin maailmassa 2 op
-P4.4 Kreikkalaista mytologiaa 2 op
-P4.5 Kirjan historia keskiajalla 2 op
*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan latinalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kreikkalainen filologia, HuK (Kreikkalainen filologia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos