Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI1002 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot laajentavat kreikan kielitaitoa ja -tietoa sekä Kreikan kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta luettavien tekstien ja proseminaarityöskentelyn kautta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopintoja voi alkaa suorittaa heti, kun perusopintojen kohta P2 on suoritettu hyvin tiedoin (alkeis- ja jatkokurssilla tai vapauttavassa kokeessa). Perusopintojen alussa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään aineopintojen yhteydessä yliopisto-opettaja Jaana Vaahteran kanssa. Aineopintojen kokonaisuusmerkinnän antaa yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera.
A1 Kreikan kielen tuntemus 10 op
- A1.1 Kreikan kielioppiharjoitukset 5 op
- A1.2 Johdatus kreikan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
-- A1.2.1 Kreikan kielen historia 3 op
-- A1.2.2 Kreikan kielen fonetiikka 2 op
A2 Johdatus kreikankielisten tekstien filologiseen tarkasteluun 5 op
A3 Kreikankielisiä tekstejä (A3a-e) 15 op
A4 Kreikkalaisen filologian proseminaari 10 op
A5 Aineopintojen lopputentti 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kreikkalainen filologia, HuK (Kreikkalainen filologia)
avaa kaikki

AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijan ei tarvitse suorittaa kohtaa A3 (proseminaari), joten aineopinnot ovat tällöin laajuudeltaan 35 op. Halutessaan hän kuitenkin saa suorittaa sen.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos