Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1002 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot laajentavat latinan kielitaitoa ja -tietoa sekä Rooman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta luettavien tekstien ja proseminaarityöskentelyn kautta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopintoja voi alkaa suorittaa heti, kun perusopintojen kohta P2 on suoritettu hyvin tiedoin (alkeis- ja jatkokurssilla tai vapauttavassa kokeessa). Perusopintojen alussa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään aineopintojen yhteydessä yliopisto-opettaja Jaana Vaahteran kanssa. Aineopintojen kokonaisuusmerkinnän antaa yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera.
A1 Latinan kielen tuntemus 10 op
-A1.1 Latinan kielioppiharjoitukset 5 op
-A1.2 Johdatus latinan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
-- A1.2.1 Latinan kielen historia 3 op
-- A1.2.2 Latinan kielen fonetiikka 2 op
A2 Johdatus latinankielisten tekstien filologiseen tarkasteluun 5 op
A3 Latinankielisiä tekstejä (A3a-e) 15 op
A4 Latinalaisen filologian proseminaari 10 op
A5 Aineopintojen lopputentti 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Latinalainen filologia, HuK (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijan ei tarvitse suorittaa kohtaa A3 (proseminaari), joten aineopinnot ovat tällöin laajuudeltaan 35 op. Halutessaan hän kuitenkin saa suorittaa sen.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos