Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT4016 IKÄÄNTYNEISIIN SUUNTAUTUVAN HOITOTIETEEN OPINTOKOKONAISUUS (TtM), 20 op

Osaamistavoitteet

OPINTOKOKONAISUUDEN OSAAMISTAVOITTEET:
• Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaali- ja terveysalan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä.
• Opiskelija osaa johtaa, suunnitella, arvioida ja kehittää monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja tutkittuun tietoon perustuen.
• Opiskelija osaa johtaa ja arvioida yksilöiden ja ryhmien toimintaa ja kehittymistä.
• Opiskelija kykenee kartuttamaan tietojaan hoitotieteen, ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen ja terveys- ja sosiaalialan alueilta sekä edistämään hoitotieteen ja erityisesti ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen alan kehitystä.

Sisältö

Opintokokonaisuus (20 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista:

HOIT3301 Tiedon hallinta ja terveysteknologia kliinisen työn tukena 5 op
HOIT4017 Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen tutkimus ja raportointi 5 op
HOIT4018 Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen sekä
terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10 op

Seminaarit ja harjoittelu muodostavat yhteensä 15 op:n laajuisen kokonaisuuden, josta 5 op lasketaan kuuluvaksi terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintoihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet