Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3500 TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JA JOHTAMISEN OPINTOKOKONAISUUS (TtM), 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla muodostuu hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä niiden toimintaprosessien ja hoitotyön johtamisen tuntemus, opiskelijalla on hyvät valmiudet toimia hallinnollisissa tehtävissä sosiaali- ja terveyspalvelujen keski- ja strategisessa johdossa.

• Opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä organisaation keski- ja ylimmässä strategisessa johdossa tai yrittäjänä.
• Opiskelija kykenee johtamaan, suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja tutkittuun tietoon perustuen.
• Opiskelija kykenee johtamaan ja arvioimaan yksilöiden ja ryhmien toimintaa ja kehittymistä.
• Opiskelija kykenee kartuttamaan tietojaan terveydenhuollon hallinnon ja hoitotyön johtamisen alueilta sekä edistämään hoitotyön johtamisen ja terveydenhuollon hallinnon kehitystä.

Sisältö

Opintokokonaisuus (15 op) muodostuu seuraavista opinnoista:
HOIT3501 Finnish health policy in European context (Suomalainen terveyspolitiikka eurooppalaisessa vertailussa) 2 op
HOIT3502 Terveyspalveluorganisaation toimintaprosessit 4 op
HOIT3503 Terveyspalveluorganisaation toiminnan evaluointi 4 op
Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen (HOIT4018) tai kliinisen hoitotieteen (HOIT3403) tai mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen (HOIT0912) sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu 5 op (*)

(*) Seminaarit ja harjoittelu muodostavat yhteensä 15 op:n laajuisen kokonaisuuden, josta 5 op lasketaan osaksi Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintoja. Opintojakson kuvaus esitetään ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen ja kliinisen hoitotieteen osiossa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Hoitotieteen laitos
avaa kaikki

TERVEYDENHUOLLON HALLINNON JA JOHTAMISEN OPINTOKOKONAISUUS (TtM)

Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet