Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3600 VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (TtM), 25 op

Sisältö

Valinnaisiksi opinnoiksi voidaan hyväksyä yliopisto-opintoja, jotka ovat perus-, aine- tai syventävän tason opintoja. Valinnaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuudesta, jotka tukevat pääaineen ja/tai sivuaineen opiskelua.

Hoitotieteen laitoksen opinnoista valinnaisina opintoina voi suorittaa sivuaineopintoja, jotka eivät sisälly opiskelijan pakollisiin sivuaineopintoihin. Opintojaksoja, joissa opiskelijamäärä on rajattu, ensisijainen opiskeluoikeus on opiskelijoilla, joille opintojakso kuuluu pakollisiin opintoihin. Hoitotieteen laitoksen opinto-opas ja lukujärjestys ovat luettavissa osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/hoitotiede/opiskelu/Perusopiskelu/Sivut/home.aspx

Valinnaisiin opintoihin hyväksytään myös luentotilaisuudet, opintopäivät ja väitöstilaisuudet, joihin osallistumisen opiskelija osoittaa opintopassilla. Tarkempia tietoja opintopassin käytöstä saa hoitotieteen laitoksen opintoneuvojalta. Laitoksen opiskelijatuutorina toimimisesta voidaan hyväksyä 1 op valinnaisiksi opinnoiksi edellyttäen, että opiskelijatuutori on osallistunut järjestettyyn koulutukseen ja toteuttanut ohjelman mukaiset pienryhmätapaamiset.

Hoitotieteen laitos järjestää lisäksi valinnaisina opintoina opintojaksot Artikkeliakatemia (5 op), Yrittäjyysosaamisen perusteet (5 op), Terveystaloustiede, terveydenhuollon budjetointi ja taloushallinto(4 op), Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö (4 op) ja Clinical Instruments for Evaluating Health -opintokokonaisuuden (25 op). Lisäksi järjestetään Tutkijalinjan opintoja tutkimuksesta kiinnostuneille perusopiskelijoille. Empowering patient education -opintokokonaisuus (25 op) järjestetään syyslukukaudella 2014. Lukuvuonna 2014-2015 toteutetaan myös Terveysteknologian opintokokonaisuus (20 op).

Valinnaisiksi opinnoiksi hyväksytään myös tiedekunnan PGE yksikön (Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit) järjestämiä opintojaksoja. Näitä koskevia tietoja saa tiedekunnan kansliasta, Anne Johanssonilta, puh. 02-333 8421, email: anjohan@utu.fi ja mm. tiedekunnan internetsivuilta.

Valitessasi opintojaksoja muilta tieteenaloilta tutustu Turun yliopiston yleisoppaaseen ja sivuaineoppaaseen http://www.utu.fi/opiskelu/opinnot/. Oppaista löytyy tiedot opintojen suorittamismahdollisuuksista eri tiedekunnissa.

Valtakunnallisen, kaikki suomalaiset yliopistot kattava joustava opinto-oikeuden, JOO-sopimuksen mukaan Turun yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelija voi opiskella tutkintoonsa kuuluvia opintoja myös muissa yliopistoissa ja vastaavasti muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja Turun yliopistossa. Turun yliopisto on lisäksi tehnyt JOO-sopimuksen periaatteita noudattavan sopimuksen Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Amk-sopimuksen piiriin kuuluvat myös vaihto-opiskelijat. Opiskelijapalvelut päivittää JOO-opiskelua koskevat ohjeet JOO-opiskelun verkkosivuille www.joopas.fi ja erillisiä opintoja ja sivuaineopintoja koskevaan oppaaseen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Hoitotieteen laitos
avaa kaikki

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (TtM)

HOIT3608 Artikkeliakatemia, 5 op
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet