Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » HOITOTIETEEN TUTKIJALINJA
HOIT2095 HOITOTIETEEN TUTKIJALINJA, 25 op

Osaamistavoitteet

Hoitotieteen tutkijalinjan tavoitteena on perehdyttää tutkimustyöstä kiinnostuneet hoitotieteen perusopiskelijat hoitotieteelliseen perus- ja soveltavaan tutkimukseen ja tuottaa opiskelijalle riittävät valmiudet hoitotieteen tutkimustyön aloittamiseen. Hoitotieteen laitoksen tutkijalinjan painopistealueina ovat hoitotieteen laitoksen tutkimusstrategian mukaiset tutkimusalueet.

Tutkijalinjalta opiskelija saa valmiudet hoitotieteellisen väitöskirjatasoisen tutkimuksen aloittamiseen, hän tuntee laitoksen tutkimusstrategian ja tutkimuksen painopistealueet. Hoitotieteen tutkijalinja tuottaa opiskelijalle käsityksen tutkimustyön mahdollisuuksista terveystieteiden alan työllistäjänä.

Tutkijalinjan tavoitteena on ohjata tutkimustyöstä kiinnostuneet hoitotieteen opiskelijat hakeutumaan alalle sekä tarjota heille väylä kiinnittyä laitoksella toimiviin tutkimusryhmiin.

Sisältö

Hoitotieteen tutkijalinja suoritetaan neljänä lukukautena alkaen ensimmäisen lukuvuoden keväästä. Hoitotieteen tutkijalinjalle valitaan enintään 8 opiskelijaa, ja valinta perustuu hakemukseen. Hakuaika on loka-marraskuussa. Hakuohjeet ovat löydettävissä hoitotieteen laitoksen kotisivuilta. https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/med/tutkimus/tutkijalinjat/hoitotieteen-tutkijalinja/Sivut/home.aspx

LAAJUUS
Tutkijalinjan kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. Opinnot voi hyödyntää tieteellisen jatkokoulutuksen opintoina. Tutkijalinjan suorittaminen ei kuitenkaan merkitse pääsyä tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tieteelliseen jatkokoulutukseen pääsystä saa lisätietoa osoitteesta http://www.utu.fi/en/units/med/units/hoitotiede/postgraduate/becomingastudent/Pages/home.aspx. Opinnot voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä osaksi perustutkinnon valinnaisopintoja. Opetus tapahtuu pienryhmässä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua osaan tieteellisen jatkokoulutuksen opinnoista sekä tieteellisen jatkokoulutuksen seminaareihin. Opiskelija tallettaa koulutukseen liittyvät opintosuoritukset opintopassiin.

OHJELMA
Tutkijalinjan ohjelma koostuu tutkimusmetodien opinnoista, tieteellisen jatkokoulutuksen tutkimusseminaareihin
osallistumisesta, tutkimusryhmiin tutustumisesta ja oman osatutkimuksista koostuvan tutkimussuunnitelman laatimisesta sekä Turun yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelman luento-opintoihin osallistumisesta (mm.tutkimusrahoituksen hakeminen, tutkijan urasuunnittelu,
ja kansainvälisyys tutkimuksessa). Opiskelija voi myös suorittaa opintoja lääketieteellisen tiedekunnan PGE-yksikön (Faculty of Medicine Postgraduate Education Unit) opinto-ohjelmasta ja oman tutkimusalansa erityisopinnoista sekä yliopiston tutkijakoulun (UTUGS) tarjoamista opinnoista.

OPETUSMENETELMÄT
Opintojaksoilla käytetään monimuotoisia opetusmenetelmiä. Pääpaino on seminaarityöskentelyllä, kirjallisilla töillä ja asiantuntijaluennoilla. Osa opiskelusta tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Itsenäisen työn osuus on merkittävä.

Lisätietoja hoitotieteen tutkijalinjasta saa Turun yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelman johtajalta Helena
Leino-Kilveltä, helena.leino-kilpi@utu.fi, 333 8404 tai hoitotieteen laitoksen jatkokoulutuksen yliopisto-opettajalta.

Vastuuorganisaatio: Turun yliopiston Hoitotieteen tohtoriohjelman johtoryhmä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Hoitotieteen laitos
avaa kaikki

HOITOTIETEEN TUTKIJALINJA

Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet