Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1001 PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen latinan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä. Tavoitteena on myös antaa välineitä ja apua opiskeluun ja tästä syystä perusopintoihin liittyy liittyy sekä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteinen johdantokurssi Johdatus kieliaineiden opiskeluun (2 op) että oppiaineittain toteutettavaa HOPS-työskentelyä (ks. P4 Optiot käytöstä osallistumispassisuorituksiksi). Perusopintojen kohta P1.1 on pakollinen ainoastaan pääaineopiskelijoille; sellaisille sivuaineopiskelijoille, jotka ovat Kieli- ja käännöstieteen laitoksen pääaineopiskelijoita, perusopintojen laajuus on 23 op. Muut sivuaineopiskelijat suorittavat sivuaineopinnot 25 op:n laajuisina, jolloin kohta P1.1 korvataan jollakin 2 op:n laajuisella optiolla.
Opiskelijan suositellaan ensimmäisenä opiskeluvuonna suorittavan perusopintojen lisäksi seuraavat kurssit. Pakollisia HuK-tutkinnon osia ovat kirjallisen viestinnän ja puheviestinnän kurssit:
SUOM1503 Kirjallinen asiaviestintä 3 op
METU0001 Humanistisen tiedekunnan yhteiset puheviestintäopinnot 2 op
Kaikille klassillisten kielten pääaineopiskelijoille pakollinen kurssi, joka sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintohiin:
FONE0174 Yleisen kielitieteen perusteet 2 op
Lisäksi suositellaan suoritettavaksi tutkinnon vapaisiin opintoihin sijoitettavat seuraavat kurssit:
FONE0101 Fonetiikan perusteet 2 op
SUOM1161 Suomen kielen rakenne 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Saadakseen perusopinnoista vähintään arvolauseen hyvät tiedot opiskelijan on saatava alkeis- ja jatkokursseista vähintään arvosana 3/5.

Lisätiedot

Perusopintojen alussa laaditaan perusopintojen HOPS-ohjaajan yliopistonlehtori Minna Seppäsen kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), pääaineopiskelijoille HuK-tutkintoa varten, sivuaineopiskelijoille tarpeen mukaan perus- ja / tai aineopintoihin. Syyslukukaudella järjestetään yhteinen HOPS-tilaisuus, muuten suunnitelman teosta voi olla yhteydessä perusopintojen HOPS-ohjaajaan. Perusopintojen kokonaisuusmerkinnän ja perusopintoja koskevaa opintoneuvontaa antaa yliopisto-opettaja Minna Seppänen. Kaikki yhdessä jaksossa mainittu kirjallisuus on tarkoitettu kerralla tentittäväksi niin, että jokainen kirja tulee tenttiä hyväksytysti; muuten koko kirjapaketti tulee suorittaa uudelleen.
P1 Johdatus klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskeluun 5 op
-P1.1 Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteinen johdantokurssi 2 op
-P1.2 Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
P2 Latinan kielen perusteet 10 op
-P2.1 Latinan alkeiskurssi 5 op
-P2.2 Latinan jatkokurssi 5 op
P3 Antiikintuntemus: Rooma 10 op
-P3.1 Rooman historia ja yhteiskunta 3 op
-P3.2 Rooman kirjallisuuden historia 3 op
-P3.3 Antiikin filosofia 2 op
-P3.4 Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
P4 Optiot: Rooma*
-P4.1 Antiikin historiankirjoitus 3 op
-P4.2 Antiikin runoteoria 3 op
-P4.3 Uskonto antiikin maailmassa 2 op
-P4.4 Roomalaista mytologiaa 2 op
-P4.5 Kirjan historia keskiajalla 2 op
*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Latinalainen filologia, HuK (Latinalainen filologia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos