Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MATE7004 Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille (OKL), 60 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Mathematics and Statistics
avaa kaikki

Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille (OKL)

Kurssit on tarkoitettu opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijoille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström.
MATE7005 Matematiikan perusopinnot (OKL) 25 op
Katso edeltä Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille, Vaihtoehto III.
MATE7002 Matematiikan aineopinnot (OKL) 35 op
Aineopintokurssit suunnataan eri luentokerroilla eri opiskelijaryhmille.
Vähintään 12 op matematiikan aineopintoja sopimuksen mukaan. 12 op
Kurssivalinnoista on sovittava Kauko Lindströmin kanssa.
Department of Mathematics and Statistics
DP in Mathematics and Statistics
DP in Mathematics
Finnish Study Modules
DP in Statistics
Statistics