Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille, 60 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
avaa kaikki

Matematiikan perus- ja aineopinnot sivuaineopiskelijoille

Vaihtoehto I
MATE7000 Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille 60 op 60 op
Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op
Aineopintoja suorittaville (muille kuin opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijoille) suositellaan perusopintojen vaihtoehtoa I.
MATE7003 Matematiikan aineopinnot opettajille 35 op
Valinnaiset opintojaksot 16 op
Vähintään 16 op seuraavista kursseista:
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Vaihtoehto II 60 op
MATE7004 Matematiikan perus- ja aineopinnot opettajille (OKL) 60 op
Kurssit on tarkoitettu opettajankoulutuslaitoksen (OKL) opiskelijoille. Lisätietoja opetuksesta antaa lehtori Kauko Lindström.
MATE7005 Matematiikan perusopinnot (OKL) 25 op
Katso edeltä Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille, Vaihtoehto III.
MATE7002 Matematiikan aineopinnot (OKL) 35 op
Aineopintokurssit suunnataan eri luentokerroilla eri opiskelijaryhmille.
Vähintään 12 op matematiikan aineopintoja sopimuksen mukaan. 12 op
Kurssivalinnoista on sovittava Kauko Lindströmin kanssa.
Vaihtoehto III 60 op
Kokonaisuuden Matematiikan perusopinnot sivuaineopiskelijoille 25 op lisäksi suoritetaan matematiikan aine- ja syventäviä kursseja. Opettajan pätevyyttä ei kuitenkaan saavuteta ilman vaihtoehdon I tai II kaikkia opintojaksoja.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede