Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 80 op

Sisältö

SMAT5127 Pro gradu -tutkielma 30 op

Lisäksi on suoritettava vähintään 50 op muita sovelletun matematiikan tai matematiikan syventäviä opintoja. Suositeltavia kursseja ovat

SMAT5016 Konveksi analyysi ja optimointi 5 op
SMAT5216 Mallinnusprojekti 10 op
SMAT5215 Matemaattinen mallintaminen 10 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit 5 op
SMAT5035 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 10 op
SMAT5129 Riskiteoria 10 op
SMAT5023 Stokastiset prosessit 5 op
MATE5325 Topologian perusteet 5 op
SMAT5213 Variaatiolaskenta 5 op

Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi. Kulloinkin luennoitavien kurssien luettelo on laitoksen ilmoitustaululla ja verkkosivulla www.math.utu.fi/opiskelu/opetusohjelma.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Muita sovelletun matematiikan tai matematiikan syventäviä opintoja 50 op
Opettajalinjan syventävät kurssit eivät kelpaa tämän kokonaisuuden minimivaatimusten täyttämiseen. Suositeltavia kursseja ovat
SMAT5216 Mallinnusprojekti, 10 op
SMAT5037 Optimointialgoritmit, 5 op
SMAT5129 Riskiteoria, 10 op
SMAT5023 Stokastiset prosessit, 5 op
MATE5325 Topologian perusteet, 5 op
SMAT5213 Variaatiolaskenta, 5 op
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede