Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Syventävät opinnot, 80 op

Sisältö

MATE5108 Pro gradu -tutkielma 30 op

Lisäksi on suoritettava vähintään 50 op muita matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja. Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi. Kulloinkin luennoitavien kurssien luettelo on laitoksen ilmoitustaululla ja verkkosivulla www.math.utu.fi/opiskelu/opetusohjelma.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
avaa kaikki

Syventävät opinnot

Matematiikan tai sovelletun matematiikan syventäviä opintoja 50 op
Suoritettava syventäviä opintoja siten, että minimilaajuus 50 op täyttyy. Luennoitavien kurssien luettelo löytyy osoitteesta http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/mattil/opiskelu/Sivut/home.aspx. Erityisesti opettajille suunnatut syventävät opinnot eivät kelpaa syventävien opintojen minimivaatimuksien mukaisiksi opinnoiksi.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede