Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3100 HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60 op

Osaamistavoitteet

• Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti erityisosaamista vastaavat hoitotieteen teoreettiset käsitteet, tiedot ja menetelmät sekä osaa käyttää niitä itsenäisen ajattelun ja alansa tutkimuksen perustana.
• Opiskelija ymmärtää hoitotieteen ja sen lähitieteen alojen kysymyksiä ja tarkastelee niitä kriittisesti.
• Opiskelija kykenee tuottamaan tieteelliseen tietoon perustuvan pro gradu -tutkielman hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.
• Opiskelija kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uutta tietoa, menetelmiä sekä sovelluksia.

Sisältö

Opintokokonaisuus (60 op) muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Hoidon ja hoitotieteen filosofia 2 6 op
Hoitotieteen teoria 2 8 op
Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 2 ja aineiston analyysimenetelmät 8 op
Tutkimusseminaari 1 4 op
Tutkimusseminaari 2 4 op
Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte (10+20op) 30op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Hoitotieteen laitos
avaa kaikki
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet