Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sivuaineopinnot

Sisältö

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa on oltava kahdesta sivuaineesta 25 opintopisteen opinnot tai yhdestä aineesta 60 opintopisteen opinnot. Sivuaineena voi olla myös opetussuunnitelmassa hyväksytty monitieteinen opintokokonaisuus. Tilastotieteessä sivuaineopintoihin kuuluu pakollisena matematiikan opintoja 33 op ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja vähintään 10 op. Myös vapaasti valittaviksi opinnoiksi on suositeltavaa valita matematiikan ja/tai tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Eri sivuainevaihtoehtojen opiskelusta saa täsmällisempiä tietoja tilastotieteen opetusamanuenssilta tai ko. oppiaineesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
avaa kaikki

Sivuaineopinnot

Tutkinnossa on oltava kahdesta sivuaineesta vähintään 25 opintopisteen opinnot tai yhdestä aineesta vähintään 60 opintopisteen opinnot. Sivuaineena voi olla myös opetussuunnitelmassa hyväksytty monitieteinen opintokokonaisuus. Tilastotieteen pääaineopiskelijan sivuaineopintoihin kuuluu aina pakollisena matematiikan opintoja 33 op ja tietojenkäsittelytieteiden opintoja vähintään 10 op. Tilastotieteen pääaineopiskelijalla matematiikan sivuaineopinnot koostuvat tutkinto-ohjelmassa kaikille opiskelijoille pakollisista matematiikan perusopinnoista sekä alla mainituista opintojaksoista (8 op). Tietojenkäsittelytieteiden pakollisista opinnoista (10 op) voi muodostaa toisen pakollisen sivuaineen suorittamalla tietojenkäsittelytiedettä alla kuvattuun tapaan 25 op. Mikäli opiskelija suorittaa matematiikasta 60 op:n sivuaineen tai hän suorittaa tutkinnon pakolliseksi toiseksi sivuaineeksi perusopintokokonaisuuden (25 op) jostakin muusta oppiaineesta kuin tietojenkäsittelytieteestä, on hänen suoritettava tietojenkäsittelytieteestä vain pakolliset opinnot.
Matematiikan aineopintoja 8 op
Matematiikan perusopintojen lisäksi
Tietojenkäsittelytieteiden opinnot
Pakolliset opinnot 10 op
Opiskelun ja työelämän tietotekniikka -opintojaksosta riittää 2 op:een alkuosa.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot tilastotieteen opiskelijoille 25 op
Tietojenkäsittelytieteiden 25 op sivuainekokonaisuuteen suoritetaan edellä mainittujen pakollisten kurssien lisäksi valinnaisesti tietojenkäsittelytieteiden perus- tai aineopintoja 15 op. Valinnaisiin opintoihin suositellaan sisällytettäväksi Tietokannat I (5 op) ja sen edeltävinä opintoina Tietojärjestelmän mallintaminen (5 op). Valinnaiset opinnot voivat sisältää myös korkeintaan kaksi kurssia tilastotieteen tuottamasta tietojenkäsittelyn opinnoista, esim. Data Mining-kurssi, SAS-EG-kurssi, SAS:n jatkokurssi tai R-kurssi.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede