Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kliininen tutkijalinja, 30 op

Osaamistavoitteet

Kliininen tutkijalinja antaa lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä kliinistä tutkimusta palvelevaa tieteellistä yleiskoulutusta sekä metodikoulutusta aiheesta kiinnostuneille LL ja HLL-opiskelijoille ja tutustuttaa opiskelijat kliinistä tutkimusta tekeviin tutkimusryhmiin.

Tavoitteena on ohjata nuoria tutkimustyöstä kiinnostuneita lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoita tutkimukseen mahdollisimman varhain ja antaa heille hyvät yleiset valmiudet väitöskirjaan tähtäävän tutkimustyön aloittamiselle kliinistä tutkimusta tekevässä tutkimusryhmässä.

Sisältö

Kliininen tutkijalinja on tarkoitettu kliinisillä kursseilla oleville opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kliinisestä tutkimuksesta. Tutkijalinjan kokonaisvolyymi on 30-40 op ja se vastaa lääketieteen ja hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon vaadittavia teoreettisia opintoja. Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää tutkijalinjan kokonaisuudessaan tai osan siitä lisensiaatin tutkinnon syventäviin opintoihin, hän ei voi käyttää näitä tutkijalinjan opintoja enää tohtorin tutkintoon ja päinvastoin. Kliininen tutkijalinja suoritetaan neljän lukukauden aikana. Kliinisen lääketieteen tutkijalinjan opiskelu koostuu säännöllisistä opetustilaisuuksista, joissa käydään läpi kliinisen tutkimuksen perusteita ja esitellään tutkijaryhmiä eri klinikoilta. Tutkijalinjan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kuukauden pituiseen tutkimustyön harjoitteluun jossakin lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivassa tutkimusryhmässä (ns. rotaatio-opetus).
Saadakseen erillisen todistuksen linjan hyväksytystä läpäisemisestä, opiskelijan on suoritettava Lääketieteen tieteenteoria, 2op, joka vaaditaan ainoana pakollisena opintosuorituksena myös lääketieteen tohtorin tutkintoon.

Rotaatio-opetus toteutetaan kokopäivätyönä lukukauden ulkopuolella ja osana valinnaista opetusta (2 op/rotaatiokerta).

Kliiniselle tutkijalinjalle voi hakea C3- ja D3-kursseilta. Haku tapahtuu vuosittain syyslukukaudella erikseen tiedekunnan kansliasta tiedotettavana aikana. Hakemuslomakkeessa tulee opiskelijan vapaamuotoisesti esittää ne perustelut, joiden takia hän hakee linjalle sekä opintorekisteriote.

Kevätlukukausi I (C4)
- Kliinisen tutkimuksen kurssit (mm. Turku CRC) 2-4 op
- Kliinisen tutkimuksen perusteet -tutkijaviikonloppu (yhteistyössä VKTK:n kanssa) 1 op
- Jump to medical research in University of Turku - seminaarit 2 op
- Journal clubs / tieteellisen artikkelin lukeminen ja tiedon hankkiminen 2 op
- Muut tieteelliset kurssit mm. UTUGS, PGE jne. 2-5 op
- Rotaatio eli kliinisen tutkimustyön harjoittelu 2 op

Syyslukukausi II (C5)
- Esiintyminen ja tieteellisen esityksen tekeminen - suullinen esitys 3 op
- Highlights in Medical Research - Doctoral candidates on stage 2 op
- Lääketieteen tieteenteoria (tohtorikoulutettavilta vaadittava laajempi kurssi) 2 op
- Tutkijan uran vaiheet -kurssi (yhdessä biolääket. linjan kanssa) 1 op
- Kliinisen tutkimuksen kurssit (mm. Turku CRC) 2-4 op
- Muut tieteelliset kurssit mm. UTUGS, PGE jne. 2-5 op

Kevätlukukausi III (C6)
- Jump to medical research in University of Turku -seminaarit 2 op
- Journal clubs/ tieteellisen artikkelin lukeminen ja tiedon hankkiminen 2 op
- Kliinisen tutkimuksen kurssit (mm. Turku CRC) 2-4 op
- Kliinisen tutkimuksen perusteet - tutkijaviikonloppu (yhteistyössä VKTK:n kanssa) 1 op
- Rotaatio eli kliinisen tutkimustyön harjoittelu 2 op
- Väitöskirjan alkuvaiheet (BioNet) 1 op tai tuntikirjaus
- Muut tieteelliset kurssit mm. UTUGS, PGE jne. 2-5 op

Syyslukukausi IV (C7)
- Esiintyminen ja tieteellisen esityksen tekeminen - Posterit/Powerpoint 3 op
- Advanced Medical Writing (Kielikeskus/PGE) 2 op
- Väitöskirjani seuranta tai väitöskirjani loppuvaiheet -kurssi (BioNet) 1 op tai tuntikirjaus
- Kliinisen tutkimuksen kursseja (mm. Turku CRC) 2-4 op
- Statistiikan opintoja (tutkijalinja/PGE/Bionet) 2 op
- Muut tieteelliset kurssit mm. UTUGS, PGE jne. 2-5 op
- Kurssin päätösseminaari

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki

Kliininen tutkijalinja

Valinnainen, ainoa pakollinen kurssi linjalla on Lääketieteen tieteenteoria
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet