Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleislääketiede - kliininen opetus C5-C12, 9 op

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on saada valmiuksia lääkärin perusterveydenhuollossa kohtaamien ongelmien käsittelyyn sekä kliinisten tietojen ja taitojen soveltamiseen yleislääkärin työssä. Tavoitteena on myös, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee tekemään synteesin aiemmin opituista yleislääkärin tiedoista ja taidoista.

Jaksojen jälkeen opiskelija osaa toimia ja kriittisesti arvioida omia tietojaan ja taitojaan käytännön lääkärinä perusterveydenhuollossa.

Sisältö

C5: Kliinisen lääketieteen perusteet - Vastaanottotapahtuma ja vuorovaikutus sekä terveydenhuollon tietojärjestelmät: luennot, demonstraatiot, ryhmätyöt (1 op)
C6-C7: Kliininen terveyskeskusopetus (vastaanottotyö), luennot (2 op)
C8: Kliininen terveyskeskusopetus (terveyskeskusvuodeosasto), luennot, potilasseminaarit, välikuulustelu (1 op)
C9-C10: Luennot ja potilasseminaarit (äitiys- ja perhesuunnittelu- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto) (1 op)
C10-C11: Kliininen terveyskeskusopetus (vastaanottotyö ja muut terveyskeskustyön osa-alueet), arviointivastaanotot, seminaarit, lopputentti (3 op)
C12: Valmistuva lääkäri (1 op)

Kunkin erillisjakson opetusmenetelmät on esitetty jakson kuvauksen yhteydessä.

Yleislääketieteen kaikki kliininen opetus on hajautettu pääasiassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen terveyskeskuksiin. Osa C10 vaiheen terveyskeskusjakson opetuksesta toteutetaan opiskelijan itsensä järjestämässä paikassa eri puolella Suomea. Oppiaine ohjeistaa kaikki mukana olevat terveyskeskukset opintojaksoa varten.

Lisätiedot

Kirjallisuus
Kumpusalo ym: Yleislääketiede, Duodecim 2005,
luennoilla ja seminaareissa jaettu oppimateriaali.

Kansainvälisyys:
Terveyskeskusvastaanotolla hoidetaan myös maahanmuuttajapotilaita

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteelliset oppiaineet
avaa kaikki
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet