Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet, 20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
avaa kaikki

Tietotekniikan pääaineopiskelijalle soveltuvat sivuaineet

Yleiset luonnontieteen opinnot 20 op
Pakollisena kurssina maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen / Big History of the universe and nature 8 op. Loput kursseista on valittava tiedekunnan perusopintokokonaisuuksiin kuuluvista opinnoista, poislukien informaatioteknologian laitoksen, matematiikan ja fysiikan perusopinnot, siten, että siihen kuuluu opintoja vähintään kahdesta eri oppiaineesta.
Matematiikka 20–25 op
Matematiikan sivuaineeksi voi valita yhden moduulin seuraavista. Opiskelijaa suositellaan neuvottelemaan matematiikan sivuainekokonaisuuden sisällöstä etukäteen oman pääaineensa professorin kanssa. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset.
Analyysi 20–25 op
MATE5401, MATE6006 ja SMAT5045 ovat pakollisia opintojaksoja. Loput voi valita vapaasti ohessa luetelluista kursseista tai muista erikseen sovittavista analyysin erikoiskursseista.
MATE5033 Funktioteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Optimointi 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. MATE5401 on pakollinen opintojakso. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia optimoinnin erikoiskursseja.
Informaatioteoria ja algoritminen matematiikka 20–25 op
Seuraavista valitaan vähintään 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. MATE5401 on pakollinen opintojakso. Mainittujen lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia informaatioteorian tai algoritmisen matematiikan erikoiskursseja. Huom. MATE5089 ei voi sisältyä samaan tutkintoon kuin MATE5060 tai MATE5123.
MATE5060 Algebran peruskurssi I, 5 op
MATE5039 Kombinatoriikka, 4 op
MATE5114 Logiikka, 4 op
MATE5123 Lukuteoria, 4 op
SMAT5176 Numeerinen analyysi, 4 op
Fysiikka 20 op
Suositellaan fysiikan peruskursseja 1, 3 ja 4. Loput kursseista vapaavalintaisia perus- tai aineopintoja kokoelmasta Fysikaalisten tieteiden sivuaineopintokokonaisuudet.
Tietojärjestelmätiede 20 op
Seuraavista valitaan 20 op esitietovaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi voidaan valita erikseen sovittavia tietojärjestelmätieteen kursseja. Huom. kaikkia kursseja ei luennoida joka vuosi, ks. kurssikuvaukset. Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op, Tietojärjestelmien kehittämisprojekti 5 op, Usability Testing 5 op, Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä 5 op.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet