Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena, 25 op

Sisältö

Laskentatointa ja rahoitusta sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat sekä KTK- että KTM-tutkinnossa
seuraavista opintojaksoista vähintään 25 op.

Lisätiedot

Laskentatointa ja rahoitusta sivuaineenaan lukevat opiskelijat valitsevat laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopintoja sisältäen pakollisen LRY-jakson vapaasti yhteensä vähintään 25 op. Lisäksi huomioon tulee ottaa aineen yleiset suoritusjärjestyssuositukset.

Sivuaineopiskelijat eivät voi suorittaa opintojaksoa LRK Kandidaatintutkielma.

KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Tämän johdosta KTM-tutkinnon sivuaine koostetaan muista ko. aineen jaksoista huomioiden sivuaineen mahdolliset pakollisuudet.

KTM-tutkinnossa sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun yhteensä 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu. Vaadittavat opinnot voivat sisältyä osittain tai kokonaan KTK-tutkintoon.

HUOM! Kaikki opintojaksot eivät ole tarjolla muille kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Lisätietoja opintotarjonnasta muiden tiedekuntien opiskelijoille on saatavilla intranetistä (https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/studying/muuttdk/Sivut/home.aspx).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Sivuainesuositukset (Yritysjuridiikka)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Sivuainesuositukset (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset (Tietojärjestelmätiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Sivuainesuositukset, KTK (Tietojärjestelmätiede)
avaa kaikki

Laskentatoimi ja rahoitus sivuaineena

Suoritettava vähintään 25 op. HUOM! KTM-tutkinnossa suoritettaviin sivuaineopintoihin ei voi enää sisältyä kaikille yhteisten opintojen jaksoja mikäli ne on suoritettu KTK-tutkinnossa. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja vasta, kun 34 op perus- ja aineopintoja on suoritettu.
Perus- ja aineopinnot 25 op
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos