Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
0007 Asklepios-ohjelma, 15 ECTS

Osaamistavoitteet

Asklepios-ohjelma on monitieteinen 15op laajuinen opintokokonaisuus, jonka päätavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Luentojen ja seminaarityöskentelyn peruslähtökohtana on lisätä humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan välistä vuorovaikutusta siten, että opiskelijat saavat terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimuksesta monipuolisen ja kattavan kuvan. Ohjelmassa tuetaan tieteenalarajat ylittävän vuorovaikutuksen syntymistä ja eri tiedekunnista tulevien opettajien ja opiskelijoiden kohtaamista.

Sisältö

Asklepios-ohjelman tarkemmat tiedot päivitetään Asklepioksen internetsivuille: http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/opiskelu/muut_opinnot/asklepios/Sivut/home.aspx

Lukuvuonna 2015 - 2016 Asklepios-ohjelman teemana on Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus. 15 op laajuinen ohjelma jakautuu viiteen 3 op laajuiseen kurssiin.

Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus ovat ajankohtaisia teemoja, joiden tuntemuksesta on hyötyä eri alojen opinnoissa ja monissa erilaisissa työtehtävissä. Asklepios-ohjelman opiskelumenetelmissä painotetaan kirjoittamista ja keskustelua. Ohjelmassa on mahdollista kehittää tieteellisen kirjoittamisen taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen.

Ohjelma sopii alku- ja keskivaiheen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, eriarvoisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä. Ohjelma tarjoaa hyödyllisiä suuntaviivoja erityisesti niille opiskelijoille, jotka harkitsevat tekevänsä opinnäytetyön edellä mainituista aihepiireistä.

Kursseihin I-IV kuuluu luentoseminaari, itsenäistä työskentelyä ja palauteseminaari. Luentoseminaariin osallistuttuaan opiskelijat kirjoittavat 4-5 sivun esseen luennolla käsiteltyjen teemojen ja kurssin kirjallisuuden pohjalta. Palauteseminaareissa opiskelijat antavat esseistä toisilleen palautetta 4 hengen pienryhmissä. Lisäksi palauteseminaareissa on mahdollisuus keskustella laajemminkin luentojen teemoista ja niiden herättämistä ajatuksista. Palauteseminaarit voi suorittaa myös verkossa.

Asklepioksen viimeisellä kurssilla harjoitellaan tieteen yleistajuistamista. Lopputyö on mahdollista kirjoittaa perinteisen esseen sijaan myös lehtiartikkelin tai tieteellisen blogitekstin muotoon. Lopputyöt pyritään julkaisemaan HKT-laitoksen Hiiskuttua-verkkolehdessä, eri oppiaineiden blogeissa tai Asklepios-ohjelman sivuilla.

avaa kaikki
Faculty of Medicine
DP in Medicine
Finnish Study Modules