x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien tarjoamat syventävät opintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki

Taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien syventävät opintojaksot

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law