Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Maaperägeologia, 39 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa niin hyvät tiedot omasta pääaineestaan, että ne mahdollistavat työskentelyn alan erikoisosaajana ja antavat pohjan jatko-opinnoille. Opiskelija syventää taitojaan tieteellisessä kirjoittamisessa ja tieteellisen tutkimuksen tulosten esittämisessä pro gradu -tutkielmassaan ja siihen liittyvässä seminaarissa.

Sisältö

Maaperägeologia tutkii maaperän syntyä, kehitystä, rakennetta ja ainesta mukaan lukien pohjavesi. Keskeisenä pyrkimyksenä on ymmärtää kvartäärikauden luonnon prosessien vaikutus maaperän synnyssä. Näin opitaan hallitsemaan mm. pohjaveteen, turpeeseen, ympäristönsuojeluun sekä maa- ja kallioperän raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä geologisia kysymyksiä. Tutkimuksissa nojaudutaan mm. kemiallisiin, geoteknisiin, geofysikaalisiin, sedimentologisiin ja paleontologisiin kenttätutkimusmenetelmiin ja laboratorioanalyyseihin. Opiskelija voi opintojensa ja pro gradu -tutkielmansa perusteella suuntautua glasiaaliympäristön maaperän tutkimuksiin, järvi- ja merisedimenttien tutkimuksiin sekä pohjavesigeologiaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Maaperägeologia

Suoritettava kaikki Quaternary sequence stratigraphy, lake sedimentology and environmental geochemistry -kokonaisuuden opintojaksot sekä pakolliset sivuaineopinnot
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet
Development Studies