Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot ja sivuaineet, 80–90 op

Osaamistavoitteet


Sisältö

Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee vähintään 30 op valinnaisia biologian opintoja. Lisäksi opiskelija valitsee yhden (60 op) tai kaksi sivuainetta (2*25 op). Valinnaiset opinnot tulee valita tähtäimessä olevaa ylempää tutkinto-ohjelmaa tukeviksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Valinnaiset opinnot ja sivuaineet

Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee vähintään 30 op valinnaisia, ylempään tutkinto-ohjelmaan tähtääviä biologian alan opintoja. Lisäksi opiskelija valitsee yhden (60 op) tai kaksi sivuainetta (2*25 op).
Polku Fysiologian ja genetiikan tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää pohjatietoina opintoja eläinfysiologian, solu- ja molekyylibiologian sekä genetiikan teoriasta. Edellytyksinä ovat myös laboratoriokursseilla opitut käytännön taidot. Alla on listattu soveltuvia kursseja. Sivuaineet 2 x 25 tai 60 op voi valita vapaasti. Biokemia, kemia ja lääketieteelliset aineet sopivat usein tutkintoon.
Polku Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää pohjatietoina opintoja ekologian ja evoluutiogenetiikan teoriasta sekä ekologian ja genetiikan tilastollisista menetelmistä. Edellytyksinä ovat myös kenttäkursseilla opitut käytännön taidot ja esim. tuntemuskursseilla hankittu jonkin eliöryhmän tuntemus. Alla on listattu soveltuvia kursseja. Sivuaineet voi valita vapaasti, mutta biogeografiaan erikoistuville suositellaan maantieteen sivuainetta, johon on sisällytetty kartografian, paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmien sekä luonnonmaantieteen opintoja.
EKOL2108 Populaatioekologia, 3 op
EKOL2353 Hyönteisten tuntemus, 2 op
EKOL2508 Puutarhakasvit, 2 op
YMPS1014 Ympäristöekologia, 3 op
MAAN6151 Geomorfologia (p), 3 op
MAAN6153 Klimatologia (p), 3 op
MAAN6152 Hydrogeografia (p), 3 op
MAAN6154 Biogeografia (p), 3 op
EKOL2322 Talviekologia, 3 op
EKOL2357 Punkkien tuntemus, 2 op
EKOL2358 Hämähäkkikurssi, 2 op
Polku Biologian opettajan tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää monipuolisia biologian opintoja, esim. edellä esitettyjä yhteisiä opintoja sekä alla mainittuja kursseja tai vastaavia tietoja ja taitoja. Tutkinto-ohjelmaan tähtääville suositellaan alempaan tutkinto-ohjelmaan sivuaineena toisen opetettavan aineen 60 op:n opintoja. Kenttäkursseista EKOL2302 ja muita vähintään 4 op; EKOL2308 voi suorittaa 1-3 op:nä. EKOL2355 suoritetaan 1 op:n kotimaisten putkilokasvien kasviona. Kandidaatintutkielman aiheen mukaan suoritetaan EKOL2004 tai FYGE1011 4 op:nä.
Polku Molekulaarisen kasvibiologian ja bioenergetiikan tutkinto-ohjelmaan (FM)
Tutkinto-ohjelma edellyttää riittäviä tietoja kemiasta ja laajoja tietoja biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Suositeltava tapa hankkia nämä on suorittaa biokemian sivuaine, johon sisältyvät alla mainitut KABI -koodilla merkityt kurssit.
Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Programme in Bioinformatics
Tutkinto-ohjelma ei edellytä edeltäviä alan opintoja, mutta tehokas syventävien opintojen aloittaminen ja pro gradu tekeminen suositusaikataulussa vaativat ennen tutkinto-ohjelmaan siirtymistä hankittuja tietojenkäsittelyn taitoja, joita voi hankkia esim. tietojenkäsittelytieteen tai informaatioteknologian sivuaineissa. Myös valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää em. taitojen kursseja, mutta niihin on sisällytettäväväi biologian alan opintoja vähintään 30 op.
Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Program in Molecular Systems Biology 19 op
Tutkinto-ohjelma edellyttää riittäviä tietoja kemiasta ja laajoja tietoja biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Tutkinto-ohjelmaan suuntautuville suositellaan biokemian sivuainetta. Myös valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää em. taitojen kursseja, mutta niihin on sisällytettäväväi biologian alan opintoja vähintään 30 op.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet