x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki laskentatoimen ja rahoituksen tarjoamat (ja muiden aineiden tarjoamat rinnakkaiskoodilliset) perus- ja aineopintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki

Laskentatoimen ja rahoituksen perus- ja aineopintojaksot

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
LT012053 LR07,3 Cost Management, 3 ECTS
KT042002 KT5/LR07,7 Rahatalous, 6 op
LT012026 LR10 Konsernilaskenta, 3 op
LT012800 LRK Kandidaatintutkielma, 10 op
LT012600 Harjoittelu, aineopinnot, 2–6 op
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law