Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät erityisesti eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin ja ympäristöön sopeutumiseen. Opetuksen päämääränä on rakentaa alan töissä ja myöhemmissä opinnoissa tarvittava ymmärrys eliöiden ja niiden ympäristön muodostamien systeemien toimintaperiaatteista. Evolutiivinen näkökulma ja numeeristen menetelmien hallinta ovat opetuksessa keskeisessä asemassa. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet alan tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, asiantuntijana ja alan kehittäjänä toimimiseen sekä jatkokoulutukseen ekologian, evoluutiobiologian, luonnonsuojelugenetiikan, biodiversiteettitutkimuksen, ympäristötieteen tai maatalous-metsätieteiden eri aloilla.
Tutkinto-ohjelma edellyttää pohjatietoina riittäviä opintoja ekologian ja evoluutiogenetiikan teoriasta sekä tilastollisista ja laboratoriomenetelmistä. Edellytyksinä ovat myös kenttäkursseilla opitut käytännön taidot ja esim. tuntemuskursseilla hankittu jonkin eliöryhmän tuntemus. Näitä on mahdollista sisällyttää myös tutkinto-ohjelman vapaavalintaisiin opintoihin.
Tutkinto-ohjelman laajuus on 120 op. Opinnosta osa on kaikille yhteisiä, osassa opintoja suuntaudutaan erikoistumisalalle (vähintään 25 op) henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Pro gradu-tutkielma (40 op) ja syventävien opintojen tentit (10 op) tehdään erikoistumisalalta, joita ovat ekologisten vuorovaikutusten tutkimus, evoluutiogenetiikka ja -ekologia, biogeografia sekä luonnonsuojelubiologia. Erikoistumisalan opintoja (pro-gradu, syventävien opintojen tentit, erikoitumiskurssit) sisältyy tutkintoon vähintään 75 op. Erikoistumiseen voidaan hyväksyä myös muiden laitosten tai muiden yliopistojen tarjoamia kursseja ja siihen voidaan sisällyttää myös LuK-ohjelman aineopintoja, joita ei ole sisällytetty LuK-tutkintoon. Vapaasti valittavia opintoja voi sisällyttää tutkintoon 25 op. Tutkinnon pääaine on ekologia ja evoluutiobiologia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkinto-ohjelma (FM)

Yhteiset opinnot 20 op
Kursseista EKOL3004 Vierailijaseminaari tai EKOL3003 Ecology and Biodiversity Research Seminar on suoritettava jompikumpi.
Tutkinto-ohjelman erikoistumisopinot, 50 + 25 op
EKOL3012 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Tutkinto-ohjelman vapaasti valittavat opinnot 25 op
Vapaasti valittavat opinnot voivat muodostua biologian tai sivuaineen tai sivuaineiden opinnoista ja niiden tulisi tukea opiskelijan erikoistumista. Työharjoittelu EKOL3007 kuuluu yhteisiin opintoihin 3 op:n osalta, mutta sen voi suorittaa myös laajempana, jolloin vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää työharjoittelua 1 - 3 op.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet