Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM), 120 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Biologian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Tutkintoon vaadittavat opinnot koostuvat alla mainituista biologian pakollisista opintojaksoista (10 op), valinnaisista opintojaksoista (20 op ), loppukuulustelu(i)sta (8 op), pro gradu -tutkielmasta (20 op) ja graduseminaarista (2 op). Lisäksi tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op).
Tutkinto-ohjelman pakolliset opinnot 10 op
Suoritettava kaikki opintojaksot. Huom! YMPS1006 suoritetaan 2 op:n kirjatenttinä
FYGE2050 Ekofysiologia, 4 op
FYGE2160 Ihmisen fysiologia, 2 op
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 15 op
Mahdollisuuksien mukaan pro gradu -työtä tukevia kursseja vähintään 15 op. Harjoitustyökursseja 4-6 op esim. alla mainituista; kenttäkursseista alempaan tutkintoon sisältymättömät.
Loppukuulustelut, pro gradu -tutkielma ja seminaari erikoistumisen mukaisesti 30 op
Suoritettava kaikki alla mainitut opintosuoritukset joko ekologian tai fysiologian ja genetiikan erikoistumisalata. Lopputentti tai -tentit suoritetaan suppeampina, yhteensä 8 op.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet