Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Programme in Bioinformatics

Sisältö

Tutkinto-ohjelma ei edellytä edeltäviä alan opintoja, mutta tehokas syventävien opintojen aloittaminen ja pro gradu tekeminen suositusaikataulussa vaativat ennen tutkinto-ohjelmaan siirtymistä hankittuja tietojenkäsittelyn taitoja, joita voi hankkia esim. tietojenkäsittelytieteen tai informaatioteknologian sivuaineissa. Myös valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää em. taitojen kursseja, mutta niihin on sisällytettäväväi biologian alan opintoja vähintään 30 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Biology
avaa kaikki
Department of Biology
Finnish Study Modules