Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Program in Molecular Systems Biology, 19 ECTS

Sisältö

Tutkinto-ohjelma edellyttää riittäviä tietoja kemiasta ja laajoja tietoja biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Tutkinto-ohjelmaan suuntautuville suositellaan biokemian sivuainetta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Department of Biology
avaa kaikki

Polku tutkinto-ohjelmaan MSc Degree Program in Molecular Systems Biology

Tutkinto-ohjelma edellyttää riittäviä tietoja kemiasta ja laajoja tietoja biokemiasta ja molekyylibiologiasta. Tutkinto-ohjelmaan suuntautuville suositellaan biokemian sivuainetta. Myös valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää em. taitojen kursseja, mutta niihin on sisällytettäväväi biologian alan opintoja vähintään 30 op.
FALL1005 Kemian harjoitukset, 3 op
SOMO1024 Soluviljelytekniikat, 3 op
Department of Biology
Finnish Study Modules