Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erikoistumisopinnot 55 + 25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Erikoistumisopinnot 55 + 25 op

FYGE4401 Loppukuulustelu 1, 5–10 op
FYGE4402 Loppukuulustelu 2, 5–10 op
FYGE4501 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Eläinfysiologian erikoistumisala 25 op
Eläinfysiologian erikoistumisalalla perehdytään eläinten elintoimintojen tutkimiseen yksilö, kudos- ja solutasolla. Erikoistumisalan vastuuprofessori on Mikko Nikinmaa.
Edellytettävät alemman tutkinto-ohjelman opinnot
Eläinfysiologian erikoistumiseen edellytettävät biologian alemman tutkinto-ohjelman opinnot (tai vastaavat tiedot ja taidot). Aineopintojen lopputentti suoritettava eläinfysiologian alalta.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot
Eläinfysiologian erikoistumisopintoihin voidaan sisällyttää erikoistumiseen soveltuvien tutkinto-ohjelman valinnaisopintojen lisäksi esimerkiksi farmakologian, ravitsemustieteen tai immunologian kursseja.
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisala 25 op
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisalalla perehdytään biomolekyylien ja solujen toimintaan ja alan menetelmiin. Erikoistumisalasta vastaa eläinfysiologian professori. 
Edellytettävät alemman tutkinto-ohjelman opinnot
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumiseen edellytettävät biologian alemman tutkinto-ohjelman opinnot (tai vastaavat tiedot ja taidot). Aineopintojen lopputentti suoritettava eläinfysiologian tai genetiikan alalta.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot
Solu- ja molekyylibiologian erikoistumisopintoihin voidaan sisällyttää erikoistumiseen soveltuvien tutkinto-ohjelman valinnaisopintojen lisäksi esimerkiksi biokemian ja genetiikan kursseja.
Genetiikan erikoistumisala 25 op
Erikoistumiseen kuuluu genetiikan menetelmäopinnot I ja II (8 op) sekä 17 op valinnaisia genetiikan alan opintoja. Tutkinnon tulee muodostaa selkeä HOPSissa perusteltava kokonaisuus. Tarvittaessa opintoihin voi sisällyttää erikoistumisopintoja tukevia aineopintoja. Loput opinnot voi valita biologian laitoksen muusta tarjonnasta, tai tutkintoon voi sisällyttää erillisinä opintojaksoina tai sivuaineena työllistymistä tai erikoistumista tukevia opintoja.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot 17 op
Loput erikoistumisalan valinnaiset opinnot esimerkiksi seuraavasta listasta.
Ihmisgenetiikan erikoistumisala 25 op
Ihmisgenetiikkaan erikoistuvalta edellytetään riittävät tiedot ja taidot kromosomitutkimuksesta, solubiologiasta ja populaatiogenetiikasta, jotka voivat sisältyä joko Luk-tutkintoon tai FM-tutkintoon. Erikoistumiseen kuuluu genetiikan menetelmäopinnot I ja II (8 op) ja ihmisgenetiikan opintojaksot (8 op), sekä 9 op valinnaisia genetiikan kursseja. Tutkinnon tulee muodostaa selkeä HOPSissa perusteltava kokonaisuus. Loput opinnot voi valita biologian laitoksen muusta tarjonnasta, tai tutkintoon voi sisällyttää erillisinä opintojaksoina tai sivuaineena työllistymistä tai erikoistumista tukevia opintoja esim. lääketieteellistä aineista.
Erikoistumisalan valinnaiset opinnot 9 op
Loput erikoistumisalan valinnaiset opinnot esimerkiksi seuraavasta listasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet