x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki johtamisen ja organisoinnin tarjoamat perus- ja aineopintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia ottaen kuitenkin huomioon opetustarjontaan tulleet muutokset.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
JO022060 JO6 Työpsykologia, 6 op
JO022800 JOK Kandidaatintutkielma, 10 op
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science