x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki johtamisen ja organisoinnin tarjoamat syventävät opintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science