x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yrittäjyyden perus- ja aineopintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki yrittäjyyden tarjoamat perus- ja aineopintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki

Yrittäjyyden perus- ja aineopintojaksot

Ennen syksyä 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuotensa tutkintovaatimuksia, huomioiden opintojaksotarjonnan lukuvuosittaiset muutokset.
YR220001 YRY Yrittäjyys, 3 op
YR222212 YR2 Venture creation, 6 ECTS
YR222072 YR7 Startup!, 10 op
FUTS2244 Career Management, 2 ECTS
YR222800 YRK Kandidaatintutkielma, 10 op
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science