x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yrittäjyyden syventävät opintojaksot

Lisätiedot

Tähän kokonaisuuteen on koottu kaikki yrittäjyyden tarjoamat syventävät opintojaksot. Ennen vuotta 2014 aloittaneet kokoavat pääaineopintonsa näistä opintojaksoista aloitusvuotensa tutkintovaatimusten mukaisesti (ks. aloitusvuoden opinto-opas). Myös muilta osin noudatetaan opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia.

Vuonna 2014 aloittaneet suorittavat opintonsa lv. 2014-2016 opinto-oppaassa kuvattujen tutkinto-ohjelmien mukaisesti.

avaa kaikki
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science