Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0585 SYVENTÄVÄT OPINNOT, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen aikana tämän polun opiskelija on perehtynyt tieteellisen ajattelun yleisiin perusteisiin ja niiden käytännön sovelluksiin erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alalla. Hän tutustuu myös oman erikoisalansa tutkimushistoriaan ja -näkökulmiin. Opiskelija kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja saa valmiudet toimia oman alansa asiantuntijana ja kehittää osaamistaan erikoistumisalallaan. Opiskelija myös ymmärtää, että alan asiantuntijaksi kasvaminen on koko työuran ajan jatkuva prosessi, johon perusvalmiudet hankitaan opintojen aikana. Opiskelija saa valmiudet oman ammatillisen kehityksen perustan luomiseen.

Sisältö

Kielen oppimisen ja opettamisen opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Tämän opintopolun kurssit sopivat myös muiden polkujen opiskelijoille täydentämään heidän omaa tietämystään eri kielten oppimiseen vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija tutustuu tiedeyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin ja saa perusvalmiudet osallistua aktiivisesti tiedeyhteisön ja oman alansa työyhteisöjen työskentelyyn. Maisterin tutkinto antaa yliopistollisen jatkokoulutuskelpoisuuden. On huomioitavaa, että moniin opettajan tehtäviin (mm. yläkoulun ja lukion aineenopettajat) on kelpoisuusvaatimuksena opettajan pedagogiset opinnot; näistä opinnoista vastaa kasvatustieteellinen tiedekunta.

Huomattava osa syventävistä opinnoista koostuu valinnaisista opintojaksoista. Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat tanskan kurssi (vain pääaineopiskelijat), työelämäharjoittelu ja tutkielmaseminaari, jossa aloitetaan pro gradu -tutkielman (tai sivuaineen tutkielman) laatiminen. Kieliharjoittelu on myös kaikille pakollinen ja se on suoritettava viimeistään syventävissä opinnoissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aineopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit voi suorittaa vasta aineopintoihin kuuluvan erikoistumiskurssin jälkeen.
Pääaineopiskelijoilla ainakin kahden ja sivuaineopiskelijoilla ainakin kolmen syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT, kielen oppimisen ja opettamisen opintopolku

Pääaineopiskelijat 80 op, sivuaineopiskelijat 60 op
Tutkimus 20–40 op
Pääaineopiskelijat 40 op, sivuaineopiskelijat 20 op
Erikoistumisopinnot 20–25 op
Suoritettava vähintään 10 op (pääaineopiskelijat)/15 op (sivuaineopiskelijat) oppiaineen omia kursseja
POHF0744 Norrönt, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos