Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3621 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot, Rauma/Turku, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan merkityksen opetuksessa ja oppimisessa sekä oppimisteorian että mediakasvatuksen näkökulmasta. Opiskelija on perehtynyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön ja alan tutkimukseen. Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja oppilaan oppimisen tukemiseen.

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:
* TVTp1 Johdatus mediakasvatukseen ja tieto- ja viestintätekniikkaan 4 op + 1 op Turun yliopiston opiskelijoille (vastuutahot: HY, LaY)
* TVTp2 Verkkokulttuuri nyky-yhteiskunnassa 4 op (vastuutahot: TY, ISY)
TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen 3 op
* TVTp4 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen seminaari 4 op (vastuutahot: TY, LaY)
TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa 3 op
TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op

*Kansallisia verkosto-opintojaksoja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Opintokokonaisuuden arvosana muodostuu opintojaksojen painotetusta keskiarvosta.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen:
Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautumisajoista tiedotetaan oppiaineen intranet-sivuilla https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/opiskelu/sivuaineet/tvt/Sivut/home.aspx. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojen suorittamisesta:
Opintojaksot TVTp3 Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetukseen, TVTp5 Pelit oppimisessa ja opetuksessa sekä TVTp6 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti on tarkoitettu ensisijaisesti OKL:n Turun yksikön perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen vaihtoehtoisiksi opinnoiksi sekä OKL:n Rauman yksikön opiskelijoille (ks. opintojaksokohtaiset kiintiöt). Vapaaksi jääville paikoille voidaan valita muidenkin oppiaineiden opiskelijoita. Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson TVTp6 monialaisten opintojen vaihtoehtoisena opintojaksona (aihekokonaisuuksiin perustuva), hänen ei tarvitse tehdä monialaisten opintojen oppiainelähtöistä opintojaksoa.

Mikäli opiskelija suorittaa TVT-opintoja 25 op, voi hän pyytää kokonaisuusmerkintää ja käyttää opinnot sivuaineena. Tässä tapauksessa hän ei voi käyttää em. TVT-opintojaksoja (TVTp3, TVTp5 tai TVTp6) monialaisten opintojen vaihtoehtoisina opintoina. Mikäli opiskelija on käyttänyt em. opintojakson (TVTp3, TVTp5 tai TVTp6) monialaisten opintojen vaihtoehtoisina opintoina ja haluaa suorittaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintojen 25 op kokonaisuuden, tulee hänen sopia opintokokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa korvaavasta suorituksesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma