Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0587 SYVENTÄVÄT OPINNOT, tutkijan opintopolku, 80–120 op

Osaamistavoitteet

Tutkijan opintopolun tarkoituksena on kouluttaa kieliaineiden tutkijoita. Tutkijavalmiuksia pyritään kehittämään niin kielitieteen kuin kirjallisuuden ja kulttuurinkin alan tutkijoille. Opiskelija oppii kieliaineiden tutkijalta vaadittavia tietoja ja taitoja sekä osaa soveltaa niitä käytännössä. Hän kehittää sekä yleisiä valmiuksiaan tutkijaksi että tiettyjen tutkimuksen linjojen vaatimia erityisiä valmiuksia.

Sisältö

Yleiset tutkijantaidot, erilaiset teoriat ja metodit, projektityön harjoittelu ja suunnittelu.

Huomattava osa syventävistä opinnoista koostuu valinnaisista opintojaksoista. Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat tanskan kurssi (vain pääaineopiskelijat), itsenäinen projektityöskentely (harjoittelu) ja tutkielmaseminaari, jossa aloitetaan pro gradu -tutkielman (tai sivuaineen tutkielman) laatiminen. Kieliharjoittelu on myös kaikille pakollinen ja se on suoritettava viimeistään syventävissä opinnoissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aineopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit voi suorittaa vasta aineopintoihin kuuluvien erikoistumiskurssien jälkeen.
Pääaineopiskelijoilla ainakin kahden ja sivuaineopiskelijoilla ainakin kolmen syventävien opintojen erikoistumisopinnoista tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT, tutkijan opintopolku

Erikoistumisopinnot
Suoritettava vähintään 10 op (pääaineopiskelijat) / 15 op (sivuaineopiskelijat) oppiaineen omia kursseja
Tutkijataidot 5–10 op
KKLT0011 Tutkijan taidot, 5–10 op
Teoria- ja metodikurssit ja seminaarit 10–30 op
Suoritettava vähintään 10 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos