Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
0158 Taloussosiologian aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida taloutta ja taloudellista toimintaa taloussosiologisesta näkökulmasta sekä tuntee taloussosiologian keskeiset teoreettiset lähtökohdat.

Sisältö

A.1. Kulttuuri, elämäntapa ja talous (3/6 op)
A.2. Kulutussosiologia (3/6 op)
A.3. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (8 op)
A.4. Työelämän sosiologia (3/6 op)
A.5. Taloussosiologian suuntauksia (8 op)
A.6. Taloussosiologian erityisalaopinnot (9/6 op)
A.7. Kandidaatintutkielma (10 op)
Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:ttä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.6. suoritettava 9 op:n laajuisena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Taloussosiologia, VTK (Taloussosiologia)
avaa kaikki

Taloussosiologian aineopinnot

Suoritettava 50 op.
A.1 KULTTUURI, ELÄMÄNTAPA JA TALOUS 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.2 KULUTUSSOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.4 TYÖELÄMÄN SOSIOLOGIA 3–6 op
Suoritetaan joko luennot (3 op) tai kirjallisuus (3 op) tai luennot ja kirjallisuus (yht. 6 op).
A.5 TALOUSSOSIOLOGIAN SUUNTAUKSIA 4–8 op
Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin. Pääaineopiskelijat suorittavat lukupiirin ja tämän lisäksi tutkielmatyöskentelyn (yhteensä 8 op).
0167 A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT 6–9 op
Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:tä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.6. suoritettava 9 op:n laajuisena.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet