Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A.3 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT, 8 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päättelyn perusteet, osaa analysoida aineistoja käsitellyillä menetelmillä sekä kykenee lukemaan kvantitatiivisia tutkimuksia.

Sisältö

Opintojakso jakautuu pääaineopiskelijoiden osalta kahteen kurssiin, joista ensimmäisellä (osa 1) käsitellään tilastollista päättelyä sekä aineistojen ja muuttujien kuvailua. Jälkimmäisellä (osa 2) opitaan tekemään ja lukemaan erilaisia kvantitatiivisia perusanalyyseja sekä syvennetään ymmärrystä siitä, mitä erilaisilla analyysimenetelmillä voidaan ja ei voida tehdä.

Lisätiedot

Opintojakson A.3. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät voi suorittaa myös osallistumalla sosiaalipolitiikan aineopintojen menetelmäkursseille A.4.2 Survey-tutkimuksen perusteet ja A.4.3 Sosiaalitilastollinen tutkimus (yht. 8 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Taloussosiologian aineopinnot (Taloussosiologia)
Turun kauppakorkeakoulu
avaa kaikki

A.3 KVANTITATIIVISET TUTKIMUSMENETELMÄT

Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet