Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
0167 A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT, 6–9 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee valitsemiensa taloussosiologian erityisalojen perusteet.

Sisältö

Opintojakso sisältää tutustumisen erityisalakirjallisuuteen.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudessa suoritetaan yhteensä kolme 3 op:n laajuista erityisalakokonaisuutta. Suoritustapoja ovat kirjatentti, korvaava luento tai itseohjautuva lukupiiri. Itseohjautuvassa lukupiirissä opiskelijat järjestävät itse lukupiirin haluamastaan erityisalakokonaisuudesta. Itseohjautuvien lukupiirien järjestämisestä annetaan tarkemmat ohjeet taloussosiologian internetsivuilla. Lisäksi esimerkiksi sosiologian järjestämien erityisalakurssien tarjonnasta on mahdollista suorittaa opintoja soveltuvin osin. Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:tä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.6. suoritettava 9 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Taloussosiologian aineopinnot (Taloussosiologia)
avaa kaikki

A.6 TALOUSSOSIOLOGIAN ERITYISALAOPINNOT

Mikäli opiskelija on sisällyttänyt 3 op:tä taloussosiologiaa laitoksen yhteisiin perusopintoihin, on kohta A.6. suoritettava 9 op:n laajuisena.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet