Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
RANS3000 RANSKA, KIELIASIANTUNTIJAN OPINTOPOLKU, 60–80 ECTS

Sisältö

I Pakolliset jaksot (pääaine 60 op P, sivuaine 40 op P)

Kriittinen lähestymistapa frankofoniaan 5 op
Työelämäharjoittelu 5 op
Tutkielmaseminaari 10 op
Pro gradu -tutkielma 40 op (tai Sivuaineen tutkielma 20 op)

II Polkukohtaiset pakolliset ranskan kurssit (10 op P)

Kielellinen viestintä ammattikontekstissa 5 op
Sosiolingvistiikka 5 op

III Vapaavalintaiset ranskan ja/tai laitoksen kurssit (väh. 10 op)

Kulttuurituotteiden analysointi II, 5 op
Pragmatiikka 5 op
Kieliteknologia 5 op
Uusi media ja vuorovaikutus 5 op
Turku Modern Languages 5 op
Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu 5 op
Korpustyöpaja 5 op
Johdatus kokeellisiin menetelmiin 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

On suositeltavaa, että kandidaatintutkinnon opinnoista on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä ennen kuin opiskelija aloittaa maisterivaiheen opintoja. Jotta opinnot etenisivät joustavasti, voi opiskelija siis tarvittaessa suorittaa joitain maisterintutkintoon sisällytettäviä opintoja ennen kandidaatintutkinnon valmistumista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Languages and Translation Studies
avaa kaikki
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies