Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ENGL3004 Englannin kieli, käännösviestinnän opintopolku, 120 ECTS

Osaamistavoitteet

Käännösviestinnän opintopolulta valmistuneet maisterit ovat kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet käännösviestinnän kysymyksiin. Opintopolun suorittaneilla maistereilla on valmiudet toimia käännösviestinnän asiantuntijoina niin erilaisissa käännösorganisaatioissa kuin itsenäisinä toimijoinakin. Turun yliopiston käännösviestinnän opintopolku kuuluu EMT-verkostoon (European Master’s in Translation) ja polulta valmistuneilla on monipuoliset tiedot ja taidot kaikilla EMT:n osaamisalueilla: heillä on erinomainen vieraan kielen ja äidinkielen taito, tietoa käännösviestinnän ammateista, erinomaiset tiedonhakutaidot, tottumusta kieli- ja käännösteknologisten työkalujen käytöstä sekä kulttuurienvälisen viestinnän ja erikoisalojen osaamista. Opintopolulta valmistuneet maisterit ovat perehtyneet käännöstieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen. Käännösviestinnän polku antaa myös valmiudet tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Käännösviestinnän opintopolku koostuu pakollisista opintojaksoista (100 op) ja valinnaisista opintojaksoista (20 op). Käännösviestinnän opintopolun maisteriopintoihin ei kuulu erillistä sivuainekokonaisuutta. Suomen kielen opetus on erillistä kielenhuollon kurssia lukuun ottamatta integroitu käännöskursseihin. Opintopolkuun kuuluvilla käännösviestinnän kursseilla (työpajat ja valinnaiset opintojaksot) opiskelija voi kuitenkin kääntää tekstejä myös muista kielistä kuin pääaineestaan, mikäli on suorittanut niistä HUK-tutkinnossa vähintään perusopinnot. Opiskelija voi valita valinnaisia opintojaksoja myös muiden opintopolkujen tarjonnasta. Myös osa käännösviestinnän opintopolun valinnaisista opintojaksoista on avoinna muiden opintopolkujen opiskelijoille. Käännösviestinnän opintopolkuun sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 40 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Languages and Translation Studies
avaa kaikki
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies