Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Markkinoinnin syventävät opintojaksot

Osaamistavoitteet

Markkinointi ja sen osa-alue myynti ovat yrityksen kestävän kilpailukyvyn perusta kaikilla markkinoilla. Markkinointi eli asiakas- ja kumppaniarvon tunnistaminen, mahdollistaminen, luominen ja kommunikointi ovat sekä filosofisella että toimintotasolla strateginen osa yritystoimintaa. Tuote- ja yritysbrändin johtaminen on myös organisaatioille tärkeä kilpailukeino, joka mahdollistaa arvonluonnin paitsi asiakkaille ja muille sidosryhmille tai verkostokumppaneille, myös organisaatiolle itselleen.

Työmarkkinoiden kasvava kysyntä markkinointi- ja myyntiosaajista tarjoaa opiskelijalle hyvät työllistymis- ja kehittymismahdollisuudet valitsemallaan erikoistumisalueella niin kotimaassa kuin kansainvälisillä areenoilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneella on markkinointi- ja liiketoimintahenkisyyttä ja -osaamista, kyky itsenäiseen analyyttiseen ajatteluun ja tiedon soveltamiseen sekä kyky innovatiiviseen ja luovaan toimintaan ja haasteisiin vastaamiseen. He kykenevät vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoisina haasteellisiin markkinoinnin johto- ja asiantuntijatehtäviin (esim. tuote-, markkinointi-, avainasiakas-, myynti- ja yhteyspäällikkö/-johtaja) sekä yleisliikkeenjohdollisiin tehtäviin (esim. alue-, toimitus-, kehitysjohtaja). Koulutus mahdollistaa myös tieteelliset jatko-opinnot (KTT).

Sisältö

Markkinoinnin tutkinto-ohjelma muodostuu kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten pääaineopintojen osuus on suuri, ja erikoistuminen tapahtuukin opintojen maisterivaiheessa.

Porin yksikön markkinoinnin erikoistumissuunnat ovat teollinen markkinointi ja asiantuntijapalvelujen markkinointi. Teolliseen markkinointiin suuntautuva voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen joko teknologiateollisuuteen tai niihin liittyviin palveluyrityksiin. Valinta tapahtuu sivuaineopintojen (teollisuustalous, tietojärjestelmätiede, laskentatoimi ja rahoitus) ja vapaasti valittavien opintojen kautta.

Asiantuntijapalvelujen erikoistumissuunnan valinnut voi erikoistua tehtäviin esimerkiksi finanssialalla (pankki- ja vakuutussektori) tai digitaalisiin palveluihin sivuainevalintojen (laskentatoimi ja rahoitus, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka) ja vapaasti valittavien opintojen kautta. Vapaasti valittavat yrittäjyyden opinnot antavat pohjan oman yrityksen vetäjälle ja sisäiseen yrittäjyyteen suuressakin organisaatiossa, taloustieteen vapaasti valittavat opinnot auttavat ymmärtämään markkinoinnin toimintaympäristöä, ja johtamisen vapaasti valittavat valmentavat esimiestehtäviin. Kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneen kannattaa kartuttaa kieli- ja kulttuuriosaamistaan vapaasti valittavien opintojen avulla.

Markkinoinnin vastuuopettajana on professori Jaana Tähtinen (jaana.tahtinen@utu.fi)
Markkinoinnin omaopettaja on Tuomas Pohjola (tuomas.pohjola@utu.fi)

Markkinoinnin opintoja tuottavat Porin yliopistokeskuksessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja tietojärjestelmätieteen oppiaineet sekä Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö. TTY:n järjestämille opintojaksoille on haettava ristiinopiskeluoikeus. Opinto-oikeutta haetaan ristiinopiskeluhakemuksella (www.ucpori.fi). Opintojaksojen ajankohdat tulee varmistaa TTY:n opetusaikatauluista.

avaa kaikki
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules