Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PYJOB000 Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot

Osaamistavoitteet

Toimiva organisaatiosuunnittelu, hyvät vuorovaikutustaidot, työhyvinvointi sekä kyky hallita muutoksia ja motivoida ja sitouttaa työntekijöitä ovat eräitä johtamisen ja organisoinnin keskeisiä teemoja ja samalla edellytyksiä menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Johtaminen ja organisointi on eräs perinteikkäimmistä liiketaloustieteistä. Johtaminen ja organisointi tarkastelee yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaa niin inhimillisistä kuin rakenteellisista näkökulmista. Tieteenalana johtaminen ja organisointi on laaja-alainen ja sillä on läheisiä yhteyksiä mm. psykologiaan, sosiologiaan, kasvatustieteisiin ja hallintotieteisiin.

Sisältö

Johtamisen ja organisoinnin tiedeyhteisö Porin yliopistokeskuksessa on aktiivinen ja kasvava. Erityisiä tutkimuksellisia ja opetuksellisia painopistealueita johtamisessa ja organisoinnissa Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä ovat organisaatioteoriaan ja asiantuntija-organisaatioiden johtamiseen liittyvät teemat. Näiden teemojen ohella henkilöstövoimavarojen johtamiseen, työhyvinvointiin ja strategiseen johtamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä johtamisen ja organisoinnin opetuksessa.

Johtamisen ja organisoinnin pääaineekseen valinneet opiskelijat ovat valmistuttuaan sijoittuneet monipuolisesti esimerkiksi henkilöstöjohtamisen tehtäviin, koulutus- ja kehittämistehtäviin, erityyppisiin liikkeenjohdon konsultoinnin tehtäviin sekä muihin kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Johtaminen ja organisointi on perinteisesti ollut myös vahvasti tutkimusorientoitunut liiketaloustiede ja moni johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoista onkin päätynyt myös tutkijanuralle.

Johtamisen ja organisoinnin vastuuopettaja on Hannele Seeck (hannele.seeck@utu.fi).
Johtamisen ja organisoinnin omaopettaja on Kirsi Liikamaa (kirsi.liikamaa@utu.fi)

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön järjestämille opintojaksoille on haettava ristiinopiskeluoikeutta. Opinto-oikeutta haetaan ristiinopiskeluhakemuksella. Opintojaksojen ajankohdat tulee varmistaa TTY:n opetusaikatauluista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki

Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot

Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot.
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules