Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
PYLTB000 Laskentatoimen ja rahoituksen syventävät opintojaksot

Osaamistavoitteet

Talouselämän piirissä odotetaan kauppakorkeakoulun tutkinnon suorittaneelta laskentatoimen ja rahoituksen kysymysten tuntemusta ja hallintaa. Laskentatoimen informaatio on keskeinen kieli, jonka avulla organisaatiossa kommunikoidaan, sitä ohjataan, tavoitteita määritetään ja toiminnan tuloksista raportoidaan eri sidosryhmille. Julkisen sektorin rakenteellisen muutoksen haaste lisää osaltaan taloudellisen tietämyksen ja näkemyksen tarvetta koko yhteiskunnassa.

Laskentatoimen tehtävät voivat muodostua opiskelijalle ammatiksi esimerkiksi laskentaekonomina yritysten ja julkissektorin organisaatioiden vaativissa rahoitus- ja talousjohdon tehtävissä tai erikoistuneena yritysanalyytikkona, tilintarkastajana ym. asiantuntijana. Yritystoimintaa mittaavan, analysoivan ja raportoivan luonteensa johdosta laskentatoimi ja rahoitus pääaineena voi antaa erinomaisen pohjan myös organisaatioiden yleisjohdon tehtäviin sijoittuville. Toisaalta laskentatoimen ja rahoituksen tietynasteinen tunteminen on aina mitä tahansa kauppatieteiden maisterin ammattitehtävää palvelevaa ja täydentävää.

Sisältö

Laskentatoimen ja rahoituksen opinnot muodostuvat kandidaatin tutkinnosta ja maisterin tutkinnosta. Kandidaatin tutkinto on laaja-alainen tutkinto, jossa pakollisten pääaineopintojen osuus on suuri. Opiskelija valitsee erikoistumissuunnan kandidaatin tutkintoa suorittaessaan ja jatkaa syventymistä valitsemaansa aihepiiriin maisterivaiheessa. Merkintä erikoistumissuunnasta tehdään vasta maisteritutkintotodistukseen.

Porin yksikön erikoistumissuunnat ovat johdon laskentatoimi, tilinpäätösinformaatio ja tilintarkastus sekä rahoitus. Johdon laskentatoimeen suuntautunut ekonomi voi valita opintojensa tavoitteeksi työllistymisen teollisuuden tai joko yksityisten tai julkisten palveluorganisaatioiden organisaatioiden talousjohdossa, tai liikkeenjohdon konsulttina. Valinta tapahtuu pääaineen vapaasti valittavien opintojen ja sivuaineiden kautta.

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen erikoistumissuunnan valinnut voi edelleen erikoistua joka vaativiin tilinpäätös- ja verosuunnittelutehtäviin, IFRS tai konsernilaskennan asiantuntijaksi tai tilintarkastajaksi.

Rahoituksen erikoistumissuunta mahdollistaa opiskelijalle suuntautumisen erilaisiin rahoituksen työtehtäviin niin yrityksissä ja julkisella sektorilla kuin rahoitusmarkkinoillakin, kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tämän kolmijaottelun mukaisesti on jäsennelty myös eri opintojaksot ja koko laskentatoimen
ja rahoituksen opintojen perusstruktuuri. Vain joitakin yksittäisiä kursseja suorittava voi valita
opintojaksoja jostain kolmesta osa-alueesta tai vaihtoehtoisesti eri osa-alueiden peruskursseja.

Laskentatoimen ja rahoituksen vastuuopettaja on Matias Laine (matias.laine@utu.fi) / Esa Puolamäki (esa.puolamaki@utu.fi)
Laskentatoimen ja rahoituksen omaopettaja on Erkki Vuorenmaa (erkki.vuorenmaa@utu.fi)

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
Turku School of Economics, Pori
Common Studies
Accounting and Finance, Pori
Management and Organisation, Pori
Marketing, Pori
MDP in Business Competence of Knowledge-Intens.Org
MDP in Welfare Management
MDP in Creative Business Management
Information Systems Science, Pori
Economics, Pori
Business Law, Pori
Entrepreneurship, Pori
Quantitative Methods in Management, Pori
Business English, Pori
Business Spanish, Pori
Business French
Business Swedish
Business German
Finnish Language and Business Communication
Other Studies
Finnish Study Modules