Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYYJ9000 Yritysjuridiikka sivuaineena KTK, 25 op

Osaamistavoitteet

Yritysjuridiikassa tavoitteena on oppia huomaamaan, miten juridiset asiat vaikuttavat liiketoiminnan suunnitteluun. Juridiikka tarkoittaa lainsäädäntöä. Kauppakorkeakoulussa lainsäädäntöä katsotaan yrityksen näkökulmasta. Lainsäädäntö liittyy läheisesti kaikkiin yrityksen sidosryhmäsuhteisiin ja lakien tunteminen ja noudattaminen on osa yritysvastuuta. Tärkeitä lakeja ovat esimerkiksi työsopimuslaki, kuluttajansuojalaki, osakeyhtiölaki, tavaramerkkilaki, ympäristönsuojelulaki ja monet muut. Lait tarjoavat monia eri vaihtoehtoisia tapoja toimia, ja näiden vaihtoehtojen tunteminen on osa yrityksen strategista suunnittelua.

Sisältö

Yritysjuridiikkaa KTK-tutkinnossa sivuaineena lukevat opiskelijat valitsevat pakollisten opintojaksojen (PYJY1 ja PYJY2) lisäksi vähintään 20 opintopistettä yritysjuridiikan valinnaisista opintojaksoista (PYJ2-PYJ19).

Porin yritysjuridiikan sivuaine on mahdollinen markkinoinnin, johtamisen ja organisoinnin sekä lasken-tatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijoille. Sivuaineen laajuus on vähintään 25 op. Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijoille opettaja ehdottaa kursseja, jotka sopivat myös tilintarkastajatutkintoon: Vero-oikeus, Sopimusoikeus, Yhteisöoikeus, Rahoitusoikeus, Insolvenssioikeus, Työoikeus, Immateriaalioikeus ja Tilintarkastus. Johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille suositeltavia kursseja ovat esimerkiksi Sopimusoikeus, Yhteisöoikeus, Työoikeus, Vastuullinen liiketoiminta, Ympäristöoikeus, Immateriaalioikeus sekä Kansainvälinen ja EU-oikeus. Markkinoinnin pääaineopiskelijoille sopivat esimerkiksi Sopimusoikeus, Immateriaalioikeus, Vastuullinen liiketoiminta, Kansainvälinen ja EU-oikeus, Kansainvälisen oikeuden erikoiskurssit, Työoikeus ja Ympäristöoikeus. Markkinointilainsäädäntöä ja markkinoinnin etiikkaa käsitellään lisäksi markkinoinnin kursseilla (PMA6 ja PMA28). Englanninkielisillä kursseilla tentit ja harjoitustyöt voi kirjoittaa myös suomeksi.

Yritysjuridiikan käytännön kurssi sopii suoritettavaksi muutaman muun kurssin jälkeen. Oikeustaloustiede sopii niille, jotka opiskelevat myös muita kansantaloustieteen kursseja. Juridiikasta saa myös pitkän sivuaineen eli sivuaineen sekä kandidaatin- että maisteritutkintoon. Vaikka ei valitsisi juridiikkaa sivuaineeksi, yksittäisiä kursseja voi opiskella vapaasti valittavissa opinnoissa. Ristiinopiskeluoikeuden kautta kaikilla Porin yliopistokeskuksen opiskelijoilla on mahdollisuus juridiikan opintojaksojen suorittamiseen ja kursseista moni sopii esimerkiksi diplomi-insinöörin tai yhteiskuntatieteilijän tutkintoon.

Lisätiedot

Yritysjuridiikan opintoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä yritysjuridiikan vastuuopettajaan Anu Lähteenmäki-Uutelaan (anu.lahteenmaki-uutela@utu.fi). Kaikkien kurssien ohjeet ja materiaalit ovat Moodlessa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
avaa kaikki

Yritysjuridiikka sivuaineena KTK

Sivuaineen laajuus 25 op. Suoritettava pakolliset ja valinnaiset opinnot.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet