Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYEN9000 Englannin kieli ja liikeviestintä, 6–36 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on kehittää edelleen opiskelijoiden kielitaitoa ja antaa heille liike-elämässä tarvittavia viestintävalmiuksia sekä kartuttaa erityisesti liikekielen sanavarastoa. Englannin kielessä ei järjestetä alkeisopetusta, vaan lähtötasona edellytetään hyviä perustietoja.

Sisältö

Perusopinnot (PEN1A ja PEN1B, yht. 6 op) ovat pakollisia kaikille englannin kieltä opiskeleville yhteisvalinnan opiskelijoille, ja ne tulee suorittaa ennen vaihtoehtoisia opintojaksoja. Pakollisten opintojaksojen jälkeiset vaihtoehtoiset opintojaksot (PEN2B-PEN12 ja PENa-b) ovat vapaasti valittavissa. Vaihtoehtoisilla opintojaksoilla ei ole tiettyä suoritusjärjestystä. Joillakin opintojaksoilla vaaditaan kuitenkin edeltäviä opintoja. Tämä tulee huomioida opintojaksoille ilmoittauduttaessa.

Erillisvalintojen opiskelijat valitsevat KTM-tutkintoon 6 op englantia vaihtoehtoisista opintojaksoista (PEN2B-PEN12).

Kaikkiin opintoryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen. Osallistuminen opintojakson ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

avaa kaikki

Englannin kieli ja liikeviestintä

Pakolliset perusopinnot koskevat englannin kieltä opiskelevia yhteisvalinnan opiskelijoita. Erillisvalintojen opiskelijat valitsevat KTM-tutkintoon 6 op englantia vaihtoehtoisista opintojaksoista.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet