Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYES9001 Espanjan kieli ja liikeviestintä, 6–16 op

Osaamistavoitteet

Espanjan kielen ja liikeviestinnän opintojaksot

Sisältö

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä espanjan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella 2. vieraana kielenä. Jos opiskelija on opiskellut espanjaa aikaisemmin muualla ja hänellä on riittävät lähtötiedot, voi hän aloittaa opintonsa suoraan pakollisista opintojaksoista PES1a, PES1b ja PES1c. On kuitenkin suositeltavaa, että opiskelija tällöin osallistuu syyslukukauden alussa kuulusteluun, jossa hän voi tenttiä alkeiskurssit PES0a ja PES0b joko yhdessä tai erikseen. Opintotoimisto informoi tarkemmin kuulustelun ajankohdasta.

Espanjan kielen opintojen tavoitteena on antaa liike-elämässä vaadittavat kirjalliset ja suulliset viestintävalmiudet sekä kyky ymmärtää ja käyttää kaupallis-taloudellista kieltä.

Huom! Alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

avaa kaikki

Espanjan kieli ja liikeviestintä

Pakolliset opinnot 6 op.
Alkeisopinnot 6 op
Alkeisopintoja ei voi sisällyttää tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 0–4 op
Suoritettava 0–4 opintopistettä
PYES1010 PES7 Prensa Económica, 2 op
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet