Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYRU9000 Ruotsin kieli ja liikeviestintä, 6–10 op

Osaamistavoitteet

Ruotsi on vuodesta toiseen yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Myös v. 2013 se oli selkeästi suurin yksittäinen vientimaamme, jonne suuntautui 11,6 % kokonaisviennistä. Suomessa toimii useita satoja ruotsalaisyrityksiä, joissa ruotsin kieli on tärkeä työväline. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksillään tekemän tutkimuksen mukaan ruotsin kieli on toiseksi tärkein kieli työhönottokriteerinä heti englannin jälkeen.

Ruotsin kielen ja liikeviestinnän opintojen tavoitteena on sekä parantaa yleiskielen hallintaa yhteiskunnan eri viestintätilanteissa että kehittää talouselämän työtehtävien edellyttämää suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Ruotsin kielen pakolliset perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet suoriutua yrityksen liikeviestinnästä, keskustella työelämän eri tilanteissa ja hyödyntää talouselämää käsitteleviä julkaisuja.

Sisältö

Lähtötasona edellytetään hyviä ruotsin kielen perustietoja. Opintojaksoa PRU1t suositellaan opiskelijoille, joilla ruotsi ei sisälly ylioppilastutkintoon tai jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kokeen alemmalla arvosanalla kuin magna cum laude approbatur.

PRU1t voidaan sisällyttää ainoastaan KTK-tutkinnon vaihtoehtoisiin kieliopintoihin. Opintojakso PRU1t on tarkoituksenmukaista suorittaa opintojakson PRU1a rinnalla ensimmäisellä syyslukukaudella.

Pakolliset opintojaksot: PRU1a, PRU1b ja PRU1c (6 op)

KTK-tutkintoon sisältyvien pakollisten kieliopintojen 6 op:n suorittaminen antaa opiskelijalle julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) ja valtioneuvoston asetuksen ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisen kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavan ruotsin kielen tyydyttävän/hyvän suullisen ja kirjallisen taidon. Syksystä 2007 lähtien opintonsa aloittaneiden tutkintotodistukseen tulee maininta valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavasta ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta erikseen. Arvosanat määräytyvät pakollisten perusopintojen perusteella. Arviointiasteikko: 5-4 hyvät tiedot, 3-1 tyydyttävät tiedot.

avaa kaikki

Ruotsin kieli ja liikeviestintä

Pakolliset opinnot 6 op. Opintojaksoa PRU1t suositellaan opiskelijoille, joilla ruotsi ei sisälly ylioppilastutkintoon tai jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon ruotsin kokeen alemmalla arvosanalla kuin magna cum laude approbatur. PRU1t voidaan sisällyttää ainoastaan KTK-tutkinnon vaihtoehtoisiin kieliopintoihin.
Valinnaiset opinnot 0–4 op
Suoritettava 0–4 opintopistettä
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet