Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYSA9000 Saksan kieli ja liikeviestintä, 6–12 op

Osaamistavoitteet

Saksan kielen opintojen tavoitteena on saksan liikeviestinnän kirjallisten ja suullisten valmiuksien kehittäminen opiskelijoiden lähtötaso ja tavoitteet huomioiden.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot:

PSA0:n suorittaneille
- PSA1Aa Deutsch im Unternehmen
- PSA1Ab Kirjallinen liikeviestintä
- PSA2A Mündliche Kommunikation

saksaa B2- tai B3-kielenä opiskelleille
- PSA1Ba Deutsch im Unternehmen
- PSA1Bb Kirjallinen liikeviestintä
- PSA2B Mündliche Kommunikation

Opiskelijat, joilla ei ole lainkaan aikaisempia saksan kielen opintoja tai jotka katsovat opintonsa riittämättömiksi, aloittavat saksan kielen opintonsa alkeista PSA0, jonka jälkeen opiskelijat jatkavat opintojaan opintojaksoilla PSA1Aa.

Huom! Alkeisopintoja ei sisällytetä tutkinnon pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin, vaan vapaasti valittaviin opintoihin.

Opiskelijat, joilla on aikaisempia opintoja (B2- tai B3-kieli) saksan kielessä, aloittavat opintojaksosta PSA1B.

Opiskelijoilta edellytetään pääsääntöisesti 80 %:n osallistumista valitsemansa opintojakson opetukseen. Osallistuminen ensimmäiselle luentokerralle on välttämätöntä opiskelupaikan varmistamiseksi.

Pakolliset kurssit tulee suorittaa ennen kuin voi ottaa valinnaisia opintoja. Tämä koskee sekä yhteis- että erillisvalinnan opiskelijoita.

avaa kaikki

Saksan kieli ja liikeviestintä

Pakolliset opinnot 6 op
Alkeisopinnot 6 op
Alkeisopintoja ei sisällytetä tutkinnon kieli- ja viestintäopintoihin, vaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
Valinnaiset opinnot 0–11 op
Suoritettava 0–11 opintopistettä
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet